Nauczyciel Żeglowania PZŻ – Kurs instruktorski na Mazurach

Termin: 30.08 – 08.09.2020 – 10 dni
nauczyciel zeglowania pzz
Zapraszamy na organizowany przez Szkołę Żeglarstwa PuntoVita kurs na Nauczyciela Żeglowania PZŻ.

Zgodnie z nowym regulaminem żeglarskich stopni instruktorskich – wprowadzonym przez Komisję Szkolenia PZŻ w marcu 2019 – pierwszy patent instruktorski PZŻ nosi teraz nazwę „Nauczyciel Żeglowania” (NŻ) i jest odpowiednikiem dawnego patentu Młodszego Instruktora Żeglarstwa (MIŻ).

Dowiedz się, jak wygląda praca instruktora żeglarstwa?

Informacje ogólne dotyczące szkolenia

Warunki udziału w szkoleniu:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie stopnia Żeglarza Jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym,
 • zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego.

Miejsce kursu:

kurs nauczyciel zeglarstwa mazuryKurs żeglarski będzie realizowany w ośrodku AZS Wilkasy nad jeziorem Niegocin na Mazurach.

Zakwaterowanie:

W cenie kursu oferujemy zakwaterowanie na naszych jachtach – możliwość przyjazdu dzień wcześniej (sobota 29.08).

Zainteresowanym osobom możemy polecić zakwaterowanie w okolicznych ośrodkach oferujących miejsca noclegowe o zróżnicowanym standardzie:

Wyżywienie:

Cena kursu nie obejmuje wyżywienia. Możemy polecić okoliczne lokale w różnym przedziale cenowym, w tym całotygodniowe wyżywienie w dobrych cenach.

Prowadzący kurs:

Instruktorzy Żeglarstwa powołani przez OZŻ oraz kadra Szkoły Żeglarstwa PuntoVita.

Liczba miejsc:

Ze względu na dbałość o jakość kursu liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.

Szkolenie przygotowawcze i egzamin wstępny

czesc teoretyczna nauczyciel zeglarstwaKurs rozpoczyna się w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 10:00. Zgodnie z wymogami PZŻ kandydaci na stopień instruktorski Nauczyciela Żeglowania muszą przejść  obowiązkowy sprawdzian z wiedzy i umiejętności wymaganej na ŻJ w początkowej części szkolenia instruktorskiego.

Pierwsze dwa dni szkolenia (niedziela – poniedziałek) poświęcone są na powtórkowe szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego.

Koszt szkolenia przygotowawczego oraz egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 300 zł i jest wliczony w cenę całego kursu.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu kwalifikacyjnego, otrzymają zwrot kosztów udziału w kursie z odliczaniem kosztu pierwszych dwóch dni szkolenia przygotowawczego.

Ramowy program szkolenia

CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Teoria nauczania: wykład 2 godz.
II. Rola i zadania nauczyciela: konwersatorium 2 godz.
III. Formy i metody nauczania: konwersatorium 2 godz.
IV. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym: wykład 2 godz. i ćwiczenia 3 godz.
V. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ: wykład 1 godz.
VI. Zagadnienia ogólnożeglarskie: wykład, seminarium 2 godz.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

I. Teoria żeglowania: wykład i seminarium 3 godz.
II. Manewrowanie jachtem żaglowym: wykład i seminarium 3 godz.
III. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym: ćwiczenia praktyczne 14 godz.
IV. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych: wykład 4 godz. i ćwiczenia praktyczne 25 godz.
V. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym: wykład / seminarium 3 godz.

Łączna liczba godzin szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne minimalnie 20 godz.,
 • ćwiczenia praktyczne minimalnie 46 godz.

W programie podana jest minimalna liczba godzin dydaktycznych (45 minut) do realizacji podczas szkolenia. W zależności od potrzeb liczba ta może zostać zwiększona.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w dokumencie: System Kształcenia Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego w Sporcie Powszechnym dostępnym na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego.

Egzamin końcowy

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Systemie Kształcenia Kadry PZŻ warunki przystąpienia do egzaminu na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ stanowią:

 • uzyskanie zaliczeń cząstkowych z programu szkolenia,
 • w trybie poprawkowym – osoby, które nie zdały końcowego egzaminu posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu kursu kadry szkoleniowej PZŻ”,
 • osoby posiadające aktualną licencję Trenera PZŻ i posiadające minimum stopień żeglarza jachtowego mogą być dopuszczone do egzaminu końcowego na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ bez obowiązku odbycia szkolenia,
 • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 320 zł (wg. cennika PZŻ)

Egzamin końcowy obejmuje:

 • egzamin praktyczny z metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku (sprawdzian praktyczny),
 • egzamin teoretyczny z zagadnień teoretycznych objętych szczegółowym programem szkolenia.

Egzamin odbędzie się ostatniego dnia, po zakończeniu szkolenia, we wtorek 8 września w godzinach 9:00 – 15:00.

Zgodnie z Systemem Kształcenia Kadry PZŻ:

 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego, kandydat ma prawo do ponownego przystąpienia do takiego egzaminu przed dowolną KE, w terminie do końca następnego sezonu żeglarskiego, bez konieczności powtarzania całego kursu. Z możliwości tej skorzystać można jednokrotnie. W przypadku powtórnego uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego, kandydat zmuszony jest do powtórzenia kursu.
 • Osobom, które uczestniczyły w kursie i uzyskały zaliczenia cząstkowe, ale nie przystąpiły do egzaminu końcowego, KWŻ kursu wystawia Zaświadczenie o ukończeniu kursu kadry szkoleniowej PZŻ, które może być podstawą do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu końcowego przed dowolną KE do końca następnego sezonu nawigacyjnego.

Po egzaminie:

Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą egzamin mogą na miejscu dokonać opłaty za wydanie patentu NŻ w wysokości 50 zł (wg. cennika PZŻ). Wymagane jest dostarczenie jednego zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Dokument trafi do osoby, która zdała egzamin, na wskazany adres listem poleconym wysłanym przez PZŻ w przeciągu około miesiąca.

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

 • praktyczne nauczanie żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
 • prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Nasz port

Marina AZS Wilkasy

Marina AZS Wilkasy, usytuowana nad jeziorem Niegocin, należy do jednej z największych marin na Mazurach, która mieści łącznie 280 jachtów i 4 statki rejsowe. Osłonięta dużym, betonowym falochronem dysponuje miejscami cumowniczymi przy pływających kejach i betonowym nabrzeżu, gdzie jachty cumują za pomocą mooringów lub boi. Duża przestrzeń portu, zróżnicowana głębokość oraz różnorodność miejsc i urządzeń cumowniczych sprawiają, że jest to bardzo dobry port do szkolenia i ćwiczeń na zaawansowanym poziomie.

Nasze jachty

W trakcie szkolenia będziemy pływać jachtami Antila 24 i Antila 26, czyli takimi, na których obecnie realizuje się większość szkoleń żeglarskich.

Antila 24

 • długość kadłuba: 718 cm
 • szerokość maksymalna: 270 cm
 • zanurzenie minimalne: 35 cm
 • zanurzenie maksymalne: 138 cm
 • liczba koi:    6-8

Antila 26

 • długość kadłuba: 780 cm
 • szerokość maksymalna: 288 cm
 • zanurzenie minimalne: 38 cm
 • zanurzenie maksymalne: 165 cm
 • liczba koi:    6-8

Ile kosztuje kurs?

Cena zawiera:

 • szkolenie przygotowawcze i obowiązkowy egzamin wstępny,
 • praktyczne (min. 46 h) i teoretyczne szkolenie (min. 20 h) przygotowujące do egzaminu na Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
 • indywidualne konsultacje z instruktorem,
 • zakwaterowanie na jachtach Antila 24 i Antila 26 (10 dni),
 • ubezpieczenie NNW.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
 • wyżywienia podczas szkolenia,
 • opłaty egzaminacyjnej: 320 zł (brak zniżek dla uczniów i studentów),
 • opłaty za wydanie patentu: 50 zł (wg. cennika PZŻ).

Dlaczego zapraszamy?

Szkoła Żeglarstwa PuntoVita ciągle się rozwija – kurs instruktorski to kolejny krok na drodze rozwoju dobrej firmy żeglarskiej. Zarówno PuntoVita jak i cały rynek szkoleń żeglarskich w Polsce wciąż potrzebuje DOBRYCH instruktorów żeglarstwa. Dlatego postanowiliśmy zebrać nasze najlepsze doświadczenia i wiedzę, aby we współpracy z Okręgowym Związkiem Żeglarskim zorganizować kurs, który przygotuje ambitnych żeglarzy do pracy w roli instruktorów na miarę wymagań dzisiejszego żeglarstwa.

majówka mazury 2020

Co wyróżnia nasz kurs?

 • Pływamy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie, wymagającym akwenie i w rzeczywistych warunkach – takich, w jakich większość instruktorów będzie pracować w przyszłości.
 • Uczymy tego, czego wymagamy na egzaminie, który sprawdza rzeczywiste umiejętności – szkolenie ma dać uczestnikom realne kompetencje, nie tylko wyuczone formułki.
 • Kładziemy duży nacisk na praktykę a w szczególności metodykę nauczania manewrów portowych, nie rezygnując przy tym z niezbędnej wiedzy teoretycznej.
 • Wspieramy każdego uczestnika indywidualnie – w planie przewidziano konsultacje indywidualne, które pomogą uczestnikom przygotować się do zaliczeń cząstkowych w trakcie kursu.
 • Podczas kursu istnieje możliwość odbycia szkolenia i przystąpienia do egzaminu na Sternika Motorowodnego PZMiNW w preferencyjnej cenie.

Uwaga!

Osoby, które ukończą kurs z najlepszymi wynikami otrzymają propozycję pracy w Szkole Żeglarstwa PuntoVita – istnieje możliwość odpracowania części lub całości kursu w kolejnym sezonie letnim 2021. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Jachty szkoleniowe będą dostępne od rana w sobotę 29.08 – zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu, samodzielnego rozpływania się i przypomnienia manewrów przed kursem.

Termin: 30.08 – 08.09.2020 – 10 dni (dla chętnych od 29.08 – 11 dni)

Cena: 1700 zł / osoba *

* dla osób już wcześniej współpracujących ze Szkołą Żeglarstwa PuntoVita cena 1500 zł.

Pobierz pełną ofertę w pliku Kurs Instruktorski 2020 PDF

Michał Stępka
tel. 501 177 487
email: michal@puntovita.pl

Odszukaj nas na Facebook!

Print Friendly, PDF & Email