Dokumenty żeglarskie

Niezbędne dokumenty dla każdego żeglarza.

Dokumenty organizatora (firmy):

 • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki – Pobierz PDF
 • Certyfikat ubezpieczenia dla organizatorów turystyki 2023/2024 – Pobierz PDF
 • Zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku dzieci i młodzieży na Mazurach do Kuratorium Oświaty w sezonie 2023:

1 termin PDF;   2 termin PDF;   3 termin PDF;   4 termin PDF.

Dokumenty uczestnika (do pobrania):

 • Karta uczestnika i zgoda rodziców na rejs lub szkolenie żeglarskie Pobierz PDF
 • Regulamin szkoleniowego obozu żeglarskiego (Mazury 2024) – Pobierz PDF
 • Regulamin rejsu turystycznego (Mazury 2023) – Pobierz PDF
 • Umowa rejsu (szkolenia) żeglarskiego na Mazurach 2024 – Pobierz PDF
 • Umowa (regulamin) rejsów w Chorwacji 2024 – Pobierz PDF
 • Umowa (regulamin) rejsów Bałtyckich 2024 – Pobierz PDF
 • Co zabrać na rejs żeglarski na Mazurach – Pobierz PDF
 • Co zabrać na rejs żeglarski w Chorwacji – Pobierz PDF

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:

 • Ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
 • W przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców / opiekunów na uprawianie żeglarstwa Pobierz PDF

Ważne treści oraz regulaminy:

wyszukaj podmiot – zawsze sprawdzaj uprawnienia Twojego organizatora przed
imprezą turystyczną. Każdy, kto nie widnieje w ewidencji, działa nielegalnie!

Print Friendly, PDF & Email