Dokumenty żeglarskie

Niezbędne dokumenty dla każdego żeglarza.

Dokumenty organizatora (firmy):

Dokumenty uczestnika (do pobrania):

  • Karta uczestnika i zgoda rodziców na rejs lub szkolenie żeglarskie Pobierz PDF
  • Regulamin szkoleniowego obozu żeglarskiego (Mazury 2020) – Pobierz PDF
  • Regulamin rejsu turystycznego (Mazury 2020) – Pobierz PDF
  • Umowa rejsu (szkolenia) żeglarskiego na Mazurach 2020 – Pobierz PDF
  • Umowa (regulamin) rejsów w Chorwacji 2020 – Pobierz PDF
  • Umowa (regulamin) rejsów Bałtyckich 2020 – Pobierz PDF
  • Co zabrać na rejs żeglarski na Mazurach – Pobierz PDF
  • Co zabrać na rejs żeglarski w Chorwacji – Pobierz PDF

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:

  • Ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • W przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców / opiekunów na uprawianie żeglarstwa Pobierz PDF

wyszukaj podmiot – zawsze sprawdzaj uprawnienia Twojego organizatora przed
imprezą turystyczną. Każdy, kto nie widnieje w ewidencji, działa nielegalnie!

Print Friendly, PDF & Email