Polityka plików cookies

(„Polityka” lub „Polityka Cookies”) NA STRONIE INTERNETOWEJ PUNTOVITA.PL – https://puntovita.pl

§ 1
Cele i zakres działania Polityki Cookies

 1. Niniejsza Polityka określa zasady związane z przechowywaniem i korzystaniem z Plików Cookies, o których mowa w § 2, zapisywanych w Urządzeniu Końcowym użytkownika, w związku z korzystaniem z zasobów strony internetowej PuntoVita.pl – https://puntovita.pl („strona internetowa PuntoVita.pl” lub „PuntoVita.pl”).
 2. Administratorem strony internetowej PuntoVita.pl, jak również Administratorem Danych Osobowych w PuntoVita.pl i podmiotem stosującym niniejszą Politykę Cookies, jest Justyna Stępka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Żeglarstwa – PuntoVita mgr Justyna Stępka, NIP: 5372062342, REGON: 060454361, adres do korespondencji: Woroniec 11, 21-500 Biała Podlaska („Administrator”). Aktualne dane kontaktowe Administratora znajdują się na stronie: https://puntovita.pl/kontakt/
 3. W sytuacji, w której podczas korzystania z PuntoVita.pl użytkownik, za pośrednictwem hiperłącza znajdującego się w PuntoVita.pl dokona wejścia na inną – zewnętrzną – stronę internetową, zastosowanie znajdują wyłącznie zasady związane z przechowywaniem Plików Cookies obowiązujące na danej stronie internetowej, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zapoznanie się z niniejszą Polityką Cookies stanowi obowiązek każdego użytkownika strony internetowej PuntoVita.pl.

§ 2
Pliki Cookies i ich przeznaczenie

 1. Pliki Cookies, potocznie określane mianem „ciasteczek”, są to dane informatyczne, które najczęściej utrwalone są w formie plików tekstowych o niewielkim rozmiarze. PuntoVita.pl jest stroną internetową wykorzystującą mechanizm Plików Cookies. Pliki Cookies są zapisywane na urządzeniach elektronicznych, dzięki którym użytkownik korzysta za pośrednictwem przeglądarki internetowej z PuntoVita.pl, takich jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy/smartfon, smart TV oraz inne („Urządzenia Końcowe”).
 2. Pliki Cookies dzielą się na: sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki Cookies sesyjne związane z korzystaniem z PuntoVita.pl są przechowywane do czasu zakończenia korzystania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies stałe są przechowywane przez czas określony w ich parametrach bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika z pamięci podręcznej jego Urządzenia Końcowego.

§ 3
Przechowywanie i korzystanie z Plików Cookies

 1. Przeglądarka internetowa, za pośrednictwem której następuje korzystanie z PuntoVita.pl, dla celów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, może uzyskiwać dostęp do Plików Cookies zapisanych na Urządzeniu Końcowym użytkownika i powstałych w związku z dotychczasowym korzystaniem ze strony internetowej PuntoVita.pl.
 2. Pliki Cookies powstające w związku z korzystaniem z PuntoVita.pl służą do:
  a) wspomagania działania strony internetowej PuntoVita.pl na Urządzeniu Końcowym użytkownika, w szczególności do przyspieszenia jej działania podczas kolejnych odwiedzin, oraz zapamiętywania ustawień użytkownika i danych wpisanych przez użytkownika w formularzach,
  b) analizowania ruchu ogółu użytkowników korzystających z PuntoVita.pl i zbierania anonimowych statystyk, dotyczących np. odwiedzonych podstron i czasu przebywania na stronie internetowej,
 3. Pliki Cookies powstałe i wykorzystywane w związku z przeglądaniem treści strony internetowej PuntoVita.pl nie prowadzą w żaden sposób do identyfikacji tożsamości użytkowników na ich podstawie przez Administratora.
 4. Pliki Cookies powstałe i wykorzystywane w związku z przeglądaniem treści strony internetowej PuntoVita.pl nie ingerują w oprogramowanie i sprzęt Użytkownika.
 5. Podczas korzystania z PuntoVita.pl na Urządzeniu Końcowym użytkownika mogą być zapisywane ponadto Pliki Cookies popularnych internetowych serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Pinterest, Linkedin, Wykop, w związku z wtyczkami serwisów społecznościowych znajdującymi się w PuntoVita.pl. Zasady związane polityką prywatności oraz przechowywaniem i korzystaniem z Plików Cookies przez ww. serwisy społecznościowe określają zasady przez nie opracowane i stosowane.

§ 4
Forma akceptacji bądź odmowy akceptacji Plików Cookies, zarządzanie Plikami Cookies

 1. Pliki Cookies przeważnie są standardowo zapisywane na Urządzeniu Końcowym użytkownika zgodnie z domyślnymi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta.
 2. Podczas wejścia na PuntoVita.pl ukazuje się komunikat informujący użytkowników o fakcie wykorzystywania Plików Cookies oraz zawierający odesłanie do pełnej treści Polityki Cookies i umożliwiający akceptację treści Polityki Cookies przez użytkownika.
 3. Ręczna akceptacja przez użytkownika treści ogólnodostępnego i czytelnego komunikatu dotyczącego Plików Cookies wyświetlającego się na stronie internetowej PuntoVita.pl stanowi wyrażenie przez użytkownika zgody na przechowywanie i korzystanie przez PuntoVita.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej z Plików Cookies.
 4. W razie braku zgody użytkownika na przechowywanie i korzystanie z Plików Cookies przy jednoczesnym zamiarze korzystania z zasobów strony internetowej PuntoVita.pl jest on zobowiązany do zmiany ustawień używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby wyłączyć obsługę Plików Cookies (ciasteczek/plików ciasteczek) całkowicie bądź jedynie dla strony internetowej PuntoVita.pl.
 5. Brak podjęcia przez użytkownika działań ukierunkowanych na akceptację komunikatu dotyczącego Plików Cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z zasobów strony internetowej PuntoVita.pl bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie Plików Cookies (ciasteczek, plików ciasteczek) będzie poczytywany za odmowę wyrażenia zgody. W takiej sytuacji użytkownik powinien opuścić stronę internetową PuntoVita.pl.
 6. Użytkownik ma możliwość usunięcia w każdej chwili z pamięci podręcznej swojego Urządzenia Końcowego Plików Cookies. Usunięcie plików może nastąpić bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari) bądź ręcznie bezpośrednio w odpowiedniej lokalizacji Plików Cookies w pamięci podręcznej (np. we właściwym folderze na dysku komputerowym).
 7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany decyzji podjętej uprzednio w związku z Plikami Cookies i Polityką Cookies, w szczególności do wycofania zgody na przechowywanie i odczyt Plików Cookies w razie jej uprzedniego wyrażenia.
 8. Zarządzanie Plikami Cookies przez użytkownika może odbywać się w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta. Zasady zarządzania Plikami Cookies przez najpopularniejsze przeglądarki internetowej znajdują się pod następującymi adresami:
  Internet Explorer, Microsoft, Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Print Friendly, PDF & Email