Patenty i kursy motorowodne

Podobnie jak w wypadku patentu żeglarskiego, wypożyczenie jachtu motorowego bez patentu jest w Polsce możliwe tylko z ograniczoną  mocą silnika. Patent motorowodny daje znacznie większe uprawnienia na wodzie. Dowiedz się, dlaczego warto zrobić kurs na Sternika Motorowodnego.

kurs motorowodny

Motorówki „bez patentu”

Bez patentu motorowodnego można w Polsce prowadzić jachty motorowe:

  • o mocy silnika tylko do 10 kW (13,60 KM);
  • lub o mocy silnika do 75 kW (101,97 KM) i o długości kadłuba do 13 m, jeśli ich prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h.

Oznacza to, że bez patentu Sternika Motorowodnego możemy w Polsce wypożyczyć tylko małą łódkę z niewielkim silnikiem (do 10 kW) lub jacht typu houseboat (do 13 m), który wprawdzie może mieć nieco mocniejszy silnik (do 75 kW), lecz nie może rozwijać zbyt dużej prędkości (do 15 km/h).

Ostatecznie, ustawa o żegludze śródlądowej również od osób pływających na łodziach „bez patentu” wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego uprawiania turystyki wodnej. Pływanie na małych łódkach z niewielkimi silnikami nie zwalnia z obowiązku znajomości prawa drogi, przestrzegania znaków wodnych czy dbałości o bezpieczeństwo na wodzie. Dlatego też warto zrobić kurs na Sternika Motorowodnego – nie tylko dla samych uprawnień lecz przede wszystkim dla wiedzy i umiejętności.

Motorówki „bez patentu”

Sternik Motorowodny – uprawnienia

Uprawnienia osoby posiadającej patent Sternika Motorowodnego:

  • prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,
  • osoby poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

Sternik Motorowodny – uprawnienia

Co grozi za pływanie bez patentu?

Mandat do 500 zł. Prowadząc motorówkę lub skuter wodny bez posiadania patentu Sternika Motorowodnego jesteśmy traktowani tak samo, jakbyśmy kierowali samochodem bez prawa jazdy.

Dołącz do Szkoły Żeglarstwa PuntoVita Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Oferta żeglarska 2024 → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Czy z patentem motorowodnym można holować narciarza?

Nie. Aby holować narciarza wodnego potrzebna jest dodatkowa licencja na holowanie narciarza i obiektów pływających. Do kursu z egzaminem na taką licencję mogą przystąpić osoby, które mają już patent Sternika Motorowodnego.

Czy z patentem motorowodnym można prowadzić skuter wodny?

Tak. Sternik Motorowodny jest uprawniony do prowadzenia łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika, więc może to być również skuter wodny, którego moc może sięgać nawet ponad 200 KM. Choć sam patent Sternika Motorowodnego można uzyskać od 14 roku życia, młodzi motorowodniacy do 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

Czy z patentem motorowodnym można prowadzić skuter wodny?

Jak wygląda kurs motorowodny?

Kurs składa się z kilku godzin praktycznej nauki manewrowania jachtem motorowym. Do części praktycznej zalicza się manewr podejścia do człowieka, wejścia w ślizg oraz podejścia i odejścia od nabrzeża (cumowanie). Manewry portowe na jachcie motorowym wykonuje się nieco inaczej niż na jachcie żaglowym, dlatego na te ćwiczenia poświęca się zwykle znaczną część szkolenia praktycznego.

Na część teoretyczną składają się podstawowe zagadnienia z budowy i obsługi jachtu motorowodnego, ratownictwo, meteorologia, locja i przepisy – można śmiało powiedzieć, że zakres wiedzy teoretycznej w większości pokrywa się tematyką szkolenia teoretycznego na Żeglarza Jachtowego.

Ile kosztuje kurs motorowodny?

Dla uczestników organizowanych przez nas rejsów i obozów szkoleniowych koszt udziału w dodatkowym szkoleniu na Sternika Motorowodnego wynosi 500 zł. Cena jest taka sama zarówno dla uczestników rejsów szkoleniowych dla dorosłych jak i obozów dla młodzieży.

Jak wygląda egzamin motorowodny?

Egzamin na Sternika Motorowodnego składa się z części praktycznej i teoretycznej. Na egzaminie praktycznym należy wykonać manewry: podejścia do człowieka, wejścia w ślizg oraz cumowania. Egzamin praktyczny zwykle trwa około pół godziny dla całej załogi.

Egzamin teoretyczny składa się z 75 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru z ogólnej wiedzy o żeglarstwie motorowodnym. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 65 punktów. Na napisanie testu jest aż 90 minut.

Jak wygląda egzamin motorowodny?

Ile kosztuje egzamin motorowodny?

Koszt egzaminu: 250 zł – cena podstawowa, 125 zł – uczniowie i studenci do 26 roku życia z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Koszty egzaminów są takie same we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce.

Kiedy warto zrobić kurs motorowodny?

Najlepiej przy okazji szkolenia żeglarskiego, kiedy jest się już „rozgrzanym” na wodzie. Kurs na Sternika Motorowodnego jest wówczas świetnym uzupełnieniem kursu żeglarskiego. Ułatwia to szybkie opanowanie np. czynności zwianych z cumowaniem jachtu – pracę cumami, komendy itd.

Uczestnicy szkoleń żeglarskich będą też bardzo do przodu jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, ponieważ pytania egzaminacyjne na żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego są w zdecydowanej większości bardzo podobne.

Kiedy otrzymuje się patent Sternika Motorowodnego?

Podobnie jak w wypadku egzaminu na Żeglarza Jachtowego, po ukończeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem otrzymuje się zaświadczenie o zdanym egzaminie. Nie jest to patent.

Aby uzyskać patent Sternika Motorowodnego należy:

1. Wejść na stronę Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego: http://www.motorowodniacy.org/patenty.html
2. Wygenerować wniosek o wydanie patentu
3. Wydrukować i podpisać wniosek
4. Załączyć do wniosku zaświadczenie o zdanym egzaminie + zdjęcie + dowód wniesienia opłaty za wydanie patentu (50 zł, uczniowie i studenci do 26 r. ż. 25 zł).
5. Całość dokumentów wysłać do Związku na adres podany na stronie.

Procedura ta obowiązuje w całej Polsce niezależnie od miejsca, w którym zdawało się egzamin. Czas oczekiwania wynosi zwykle 2-4 tygodnie w zależności od sezonu.

Kiedy otrzymuje się patent Sternika Motorowodnego?

Czy patent Sternika Motorowodnego jest ważny zagranicą?

Tak. Polskie patenty żeglarskie i motorowodne są cenione i honorowane we wszystkich europejskich krajach.

Jakie są stopnie motorowodne?

Print Friendly, PDF & Email