Certyfikat ISSA

Certyfikat ISSA. Uprawnienia żeglarskie [PORADNIK].

W dzisiejszym poradniku żeglarskim omówimy dokładnie, czym jest organizacja ISSA i co to jest certyfikat ISSA. Zapraszamy do lektury.

Czym jest ISSA?

ISSA (ang. International Sailing Schools Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich) to międzynarodowa organizacja non-profit promująca ośrodki szkolenia żeglarskiego. Zrzesza kilkaset szkół żeglarskich na całym świecie. Stowarzyszenie powstało w 1969 roku z inicjatywy żeglarzy z kilku krajów: Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii oraz Polski. ISSA tworzy własny system szkolenia i certyfikowania żeglarzy.

Dołącz do Szkoły Żeglarstwa PuntoVita Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Oferta żeglarska 2024 → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Czym są certyfikaty ISSA?

Certyfikaty – nie patenty. To bardzo ważne rozróżnienie. Patenty wydawane są przez jeden, uprawniony do tego podmiot w danym kraju, w Polsce jest to Polski Związek Żeglarski. Nadają ich posiadaczowi uprawnienia do prowadzenia określonych jachtów żaglowych lub motorowych. W naszym kraju są to znane wszystkim żeglarzom patenty żeglarskie: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy.

Dokumenty wydawane przez ISSA to nie patenty (uprawnienia) lecz certyfikaty poświadczające posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia określonych jednostek. Tak więc certyfikat ISSA nie daje żadnych uprawnień z mocy prawa jakiegoś kraju, natomiast stanowi międzynarodowe poświadczenie posiadanych umiejętności.

W krajach, w których do prowadzenia jachtów wymagane są uprawnienia (patenty), sam certyfikat ISSA nie pozwala prowadzić jachtu. Jednak w wielu krajach w Europie i na całym świecie nie są wymagane państwowe uprawnienia do prowadzenia jachtów. Wówczas armatorzy czarterują jachty osobom z samym certyfikatem ISSA, niezależnie od tego, w jakim kraju został wyrobiony. Z certyfikatem ISSA bez problemu wyczarterujemy jacht, np. w Chorwacji czy Grecji.

Certyfikaty żeglarskie ISSA

ISSA opracowała własny system certyfikatów kompetencji. Część z nich odpowiada poziomowi polskich patentów żeglarskich, niektóre jednak nie maja polskiego odpowiednika.

ISSA Yacht crew – wykwalifikowany członek załogi

Certyfikat dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem morskim, biorą udział w rejsach żeglarskich i chcą posiadać potwierdzenie swoich umiejętności jako załogant. Certyfikat podkreśla, że mogą aktywnie pomóc w prowadzeniu jachtu morskiego. Wybierany jest najczęściej przez początkujące osoby, które planują zdobycie dalszej wiedzy i umiejętności żeglarskich. Certyfikat ten nie ma polskiego odpowiednika.

ISSA Inland skipper

Inshore Skipper to odpowiednik polskiego żeglarza jachtowego – podstawowego stopnia żeglarskiego. Ten certyfikat wystarcza, aby samodzielnie wynająć jacht morski do żeglugi rekreacyjnej. Posiadacz tego certyfikatu ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie prowadzić jacht żaglowy z silnikiem pomocniczym na wodach śródlądowych w celach rekreacyjnych.

ISSA Inshore skipper

To amatorski stopień pozwalający na samodzielne prowadzenie jachtu morskiego do żeglugi rekreacyjnej. Pozwala na żeglowanie w porze dziennej w strefie przybrzeżnej. Aby uzyskać ten certyfikat nie są wymagane dodatkowe kursy (np. UKF czy pierwsza pomoc). Jest to odpowiednik mniej więcej dawnego polskiego patentu sternika jachtowego.

ISSA Offshore skipper

Posiadacz tego certyfikatu ma odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia jachtu z silnikiem pomocniczym 60 mil od przystani, wyłącznie w celach rekreacyjnych. Zakresem odpowiada patentowi jachtowego sternika morskiego.

ISSA Master of sailing yacht

To certyfikat skippera zawodowego potwierdzający umiejętności żeglarskie na poziomie zawodowym, takie jak obsługa jachtu, nawigacja, manewry, znajomość przepisów. Ważnym aspektem są tu również kwestie interpersonalne, kierowanie załogą, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Certyfikaty żeglarskie ISSA przypominają formatem polskie patenty żeglarskie

Certyfikaty żeglarskie ISSA przypominają formatem polskie patenty żeglarskie. Zobacz też: Patent żeglarski – od ilu lat?

Przeżyj najlepsze wakacje 2024! Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Zobacz ofertę → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Certyfikaty motorowodne ISSA

Podobnie jak w wypadku certyfikatów żeglarskich, motorowodne certyfikaty ISSA częściowo odpowiadają polskim patentom motorowodnym.

ISSA Power boat yacht crew

Potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji łodzi motorowej.

Inland power yacht skipper

Odpowiednik polskiego sternika motorowodnego. Certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia łodzi motorowej bez ograniczeń mocy silnika, po wodach śródlądowych oraz morski w odległości maksymalnie 2 Mm od brzegu. Dodatkowo certyfikat ten pozwala na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających. Aby uzyskać ten certyfikat nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie w żegludze.

Inshore power yacht skipper

Ten certyfikat zakresem odpowiada dawnemu polskiemu patentowi starszego sternika motorowodnego. Potwierdza wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych bez ograniczeń mocy silniki po wodach śródlądowych, na morzach zamkniętych oraz na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych.

Offshore power yacht skipper

Aby go uzyskać wymagane jest doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu jachtów motorowych oraz doświadczenie w żegludze po wodach pływowych, ukończenie 18 roku życia, a także posiadanie innych certyfikatów ISSA: Inshore Power Yacht Skipper (lub odpowiadającego programem wydanego przez inną organizację), operatora radiowego SRC, pierwszej pomocy oraz safety training (podobny do STCW). Ten certyfikat potwierdza zdolności do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych w żegludze rekreacyjnej bez ograniczeń.

Master of power yacht

Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności żeglarskie na poziomie zawodowym. Do jego uzyskania należy świetnie radzić sobie z obsługą łodzi, nawigacją, manewrami portowymi oraz znajomością przepisów.

Dodatkowe szkolenia ISSA

Program szkoleń ISSA zawiera także kursy specjalistyczne takie jak np. Storm Survival Training – zakresem odpowiada kursowi STCW – czy kursowi operatora radiowego SRC. Zakres i struktura szkoleń jest ciągle rozbudowywana, a to co wyróżnia ten system jest systematyczna unifikacja instruktorów – uprawnienia instruktorskie wydawane są bowiem tylko na pewien czas i wymagają aktualizacji.

Jak zrobić certyfikat ISSA?

Istnieją 3 różne sposoby aby uzyskać certyfikat ISSA:

  • Odbyć kurs w jednej z kilku certyfikowanych w Polsce szkół ISSA, a następnie poddać się ocenie instruktora na kursie – nie jest to egzamin lecz opinia instruktora na temat całokształtu wiedzy i umiejętności uczestnika kursu.
  • Zgłosić się do certyfikowanego instruktora ISSA i poddać się 24-godzinnej ocenie, która działa na podobnych zasadach jak uczestnictwo w kursie od podstaw. Jest to wariant odpowiedni dla osób, które posiadają już wiedze i umiejętności na określonym poziomie i chcą jedynie przejść przez procedurę certyfikacyjną.
  • Zweryfikować swój aktualny patent minimum sternika jachtowego na certyfikat ISSA. Całkowity wymagany staż (w tym też ten również przed uzyskaniem stopnia sternika) wynosi 400 godzin na morzu.

Zobacz też: Czy warto robić patenty motorowodne?

ISSA w Polsce

Certyfikaty ISSA nie są jeszcze w Polsce bardzo popularne. Mogą stanowić bardzo dobry dodatek do kursów realizowanych w systemie PZŻ. To co bardzo wyróżnia certyfikaty ISSA jest fakt, że instruktor podpisuje się imieniem i nazwiskiem na dokumencie swojego podopiecznego i w ten sposób bierze odpowiedzialność za wyszkolenie uczestnika kursu.

Reputacja organizacji ISSA jest budowana na zaufaniu do posiadaczy jej certyfikatów – jeśli ten system się sprawdzi, a osoby z certyfikatami ISSA okażą się tak samo rzetelnymi żeglarzami jak osoby z państwowymi patentami, ranga oraz wiarygodność certyfikatów ISSA będzie stale rosła.

Print Friendly, PDF & Email
rejsy, szkolenia i obozy żeglarskie Puntovita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podane przez Ciebie podczas zamieszczania komentarza dane osobowe w postaci podpisu (imienia i nazwiska lub identyfikatora internetowego) i adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Justyna Stępka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Żeglarstwa – PuntoVita mgr Justyna Stępka, dane kontaktowe: https://puntovita.pl/kontakt/. Podanie ww. danych osobowych służy umożliwieniu odczytów komentarzy i umożliwieniu udzielania odpowiedzi na komentarze. Dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja dobrowolna zgoda. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia komentarza. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności. Zapoznanie się z Polityką Prywatności stanowi Twój obowiązek przed zamieszczeniem komentarza.