Motorowodny sternik morski

Motorowodny Sternik Morski – dawniej nazywany Starszym Sternikiem Motorowodnym. Zdobycie uprawnień do tego patentu pozwala cieszyć się jachtingiem w znacznie większym zakresie. Starszy Sternik Morski może prowadzić jachty motorowodne na śródlądziu bez ograniczeń, a na morzu jachty o długości 18 metrów.

Oczywiście zdobycie tego patentu wiąże się z kolejnym egzaminem. Wymagany jest ponadto 200 godzinny staż morski w minimum 2 rejsach, potwierdzony opiniami z rejsów. Patent Motorowodnego Sternika Morskiego jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat.

motorowodny sternik morski

 

Print Friendly, PDF & Email