Egzamin na patent żeglarski

Pozytywny wynik egzaminu na patent żeglarza jachtowego otwiera drzwi do świata żeglarstwa. Patent Żeglarza Jachtowego jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych oraz morskich. Jest on niezbędny do wypożyczenia większości jachtów na polskich jeziorach.

Choć polskie prawo dopuszcza prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 7,5 metra po śródlądziu bez patentu, w praktyce trudno jest wyczarterować nawet najmniejszy jacht nie posiadając tego dokumentu.

Dołącz do Szkoły Żeglarstwa PuntoVita Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Oferta żeglarska 2024 → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Do czego uprawnia zdanie egzaminu na patent żeglarza jachtowego?

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • Prowadzenia jachtów, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny, po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny, o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

testy i egzamin na patent żeglarza jachtowego - część teoretyczna

Żeglarz jachtowy – warunki, aby nim zostać

Wymagania uzyskania patentu żeglarza jachtowego:

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Za sprawą bardzo wysokiej jakości rejsów organizowane przez naszą szkołę żeglarstwa kursy żeglarskie i egzamin na patent żeglarza jachtowego cieszą się ogromną popularnością. Dzięki spełnieniu wszystkich wymagań ministerialnych, od paru lat nasza szkoła posiada własny ośrodek egzaminacyjny, co pozwala nam oferować jeszcze wyższą jakość szkolenia.

Jaka zdawalność egzaminu na patent żeglarski w PuntoVita?

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i zdolność przekazywania wiedzy posiadane przez naszych instruktorów sprawiają, że zdawalność organizowanych przez naszą szkołę żeglarstwa egzaminów na patent od pięciu lat wynosi niezmiennie blisko 100%.

Egzamin na patent żeglarski stanowi więc integralną część naszych obozów szkoleniowych na Mazurach. Państwowy egzamin żeglarza jachtowego odbywa się zawsze na koniec kursu.

Egzaminy na patent żeglarski

Egzaminy na patent żeglarski obejmują dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Aby zdać egzamin, należy uzyskać zaliczenie z obydwu części. Niezaliczenie minimum jednej z nich skutkuje niezdaniem egzaminu.

Teoretyczna część egzaminu obejmuje test zawierający 75 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć tę część, należy odpowiedzieć poprawnie na minimum 65 pytań. Pytania dotyczą ogólnej wiedzy o żeglarstwie. Podczas naszych rejsów szkoleniowych realizujemy wykłady teoretyczne przygotowujące do tej części egzaminu.

Część praktyczna egzaminu na patent żeglarski obejmuje manewrowanie jachtem na silniku oraz pod żaglami.

Przykładowe manewry, które należy umieć do egzaminu praktycznego:

 • alarm człowiek za burtą
 • dojście do boi i odejście
 • zwrot przez rufę
 • zwrot przez sztag
 • stawanie w dryf
 • odejście od nabrzeża
 • manewry portowe na silniku

Cena patentu żeglarskiego i egzaminu

Koszt zdobycia uprawnień żeglarskich jest różny w zależności od grupy wiekowej. Uczniowie i studenci mają promocyjną zniżkę – 50%!

Ceny egzaminu na patent żeglarski:

 • Uczniowie, studenci (do 26 roku życia): koszt egzaminu – 125 zł,
  koszt wydania patentu: 25 zł.
 • Pozostali: koszt egzaminu – 250 zł, koszt wydania patentu: 50 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić w dniu egzaminu na ręce Komisji Egzaminacyjnej. Opłatę za wydanie patentu przesyła się do Polskiego Związku Żeglarskiego po zdanym egzaminie i po wypełnieniu wniosku internetowego o wydanie patentu.

Podczas mazurskich rejsów szkoleniowych istnieje również możliwość uzyskania Patentu Sternika Motorowodnego w systemie szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (www.motorowodniacy.org). Koszt uczestnictwa w kursie motorowodnym to dodatkowe 500zł/os. oraz koszty egzaminacyjne dokładnie jak na Żeglarza Jachtowego (powyżej). Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach motorowodnych: patenty i kursy motorowodne.

Print Friendly, PDF & Email