System IALA A - czym jest i co warto wiedzieć?

System IALA A – czym jest i co warto wiedzieć?

System IALA to międzynarodowy system znaków nawigacyjnych, który służy do ułatwienia żeglugi morskiej i poprawy bezpieczeństwa na morzu. System IALA dzieli się na dwa główne typy – IALA A i IALA B.

System IALA A

System IALA A stosowany jest głównie w Europie, Afryce, Australii i niektórych krajach Azji, takich jak Japonia i Korea Południowa. W tym systemie lewa strona drogi wodnej oznaczona jest znakami koloru czerwonego, a prawa strona drogi wodnej oznaczona jest znakami koloru zielonego. Ponadto bocznice kanałów wodnych oznaczane są znakami koloru żółtego.

W systemie IALA A stosuje się również znaki nawigacyjne ostrzegawcze i informacyjne, takie jak znaki ostrzegawcze o skałach, znaki ostrzegawcze o przeszkodach podwodnych, znaki ostrzegawcze o przepływie pomiędzy dwoma przeszkodami oraz znaki informacyjne o kierunku toru wodnego.

Dołącz do Szkoły Żeglarstwa PuntoVita Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Oferta żeglarska 2024 → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

System IALA B

System IALA B stosowany jest głównie w Ameryce Północnej i Południowej, Rosji i Chinach. W tym systemie prawa strona drogi wodnej oznaczona jest znakami koloru czerwonego, a lewa strona drogi wodnej oznaczona jest znakami koloru zielonego. Bocznice kanałów wodnych oznaczane są znakami koloru zielonego.

IALA A i IALA B – różnice

Oprócz różnic w kolorach, systemy IALA A i IALA B różnią się także wzajemnym ustawieniem znaków nawigacyjnych. W systemie IALA A, kanały wodne zwykle są oznaczane znakami bocznymi koloru czerwonego i zielonego, a znaki kierunkowe oznaczające kierunek drogi wodnej mają kształt stożków lub ostrosłupów. W systemie IALA B kanały wodne zwykle są oznaczane znakami bocznymi koloru zielonego, a znaki kierunkowe oznaczające kierunek drogi wodnej mają kształt trapezów.

Przeżyj najlepsze wakacje 2024! Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Zobacz ofertę → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Nawigacja międzynarodowa

Oba systemy IALA mają na celu zapewnienie jednolitej i zrozumiałej komunikacji między jednostkami pływającymi i umożliwienie im bezpiecznego i skutecznego przemieszczania się na wodach morskich. Obecnie większość krajów na świecie stosuje jeden z tych dwóch systemów IALA, co ułatwia nawigację międzynarodową. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci system IALA A stał się bardziej popularny na świecie, a system IALA B jest stosowany w coraz mniejszej liczbie krajów.

Zobacz także: Bezpieczeństwo na jachcie PuntoVita | Bezpieczeństwo w żeglarstwie

Ważne jest, aby sternicy i załogi jednostek pływających byli dobrze poinformowani o systemie IALA stosowanym w danym rejonie, aby uniknąć kolizji i zapewnić bezpieczeństwo na morzu. W celu ułatwienia stosowania systemu IALA, opracowano standardy i wytyczne dla jego użytkowników. Standardy te określają, jakie znaki nawigacyjne należy stosować, jakie kolory powinny mieć oraz jakie są ich rozmiary i kształty.

Magdalena Bełkot

magdalena bełkotStudentka Fizjoterapii na wrocławskim AWFie, trenerka akrobatyki sportowej, wychowawca kolonijny, Nauczyciel Żeglowania PZŻ, Sternik Motorowodny. W żeglarstwie zakochała się już w wieku 8 lat. Wyznaje zasadę, że „w ciszy, czy w czasie burzy, Trzeba przy pracy śpiewać”.

Kocha pracę z ludźmi i przekazywanie im swoich umiejętności.

Lubi kiedy na jachcie panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, ale to dyscyplinę stawia na pierwszym miejscu.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno podczas żeglugi jak i w wolnych chwilach pisząc artykuły o tematyce żeglarskiej. Spotkasz ją na naszych rejsach i obozach żeglarskich dla młodzieży.

Print Friendly, PDF & Email
rejsy, szkolenia i obozy żeglarskie Puntovita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podane przez Ciebie podczas zamieszczania komentarza dane osobowe w postaci podpisu (imienia i nazwiska lub identyfikatora internetowego) i adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Justyna Stępka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Żeglarstwa – PuntoVita mgr Justyna Stępka, dane kontaktowe: https://puntovita.pl/kontakt/. Podanie ww. danych osobowych służy umożliwieniu odczytów komentarzy i umożliwieniu udzielania odpowiedzi na komentarze. Dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja dobrowolna zgoda. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia komentarza. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności. Zapoznanie się z Polityką Prywatności stanowi Twój obowiązek przed zamieszczeniem komentarza.