Wymiana patentu PZŻ

Jak dokumentować staż morski? Opina z rejsu, karta rejsu i książeczka żeglarska

Dokumentowanie stażu morskiego jest istotne dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje żeglarskie, takie jak Jachtowy Sternik Morski (JSM) lub Kapitan Jachtowy. Istnieją trzy główne sposoby dokumentowania stażu morskiego: Opinia z rejsu, Karta rejsu i książeczka żeglarska.

Opinia z rejsu

Opinia z rejsu jest pisemnym świadectwem od doświadczonego sternika lub kapitana, który potwierdza, że dana osoba miała określony okres stażu morskiego na ich jachcie lub jednostce. W opinii powinno być uwzględnione miejsce i daty rejsu oraz charakterystyka rejsu, w tym rodzaj jachtu, warunki pogodowe i obszar żeglugi. Jest to ważne, ponieważ opinia powinna potwierdzić, że kandydat zdobył odpowiednie doświadczenie i umiejętności na morzu.

Pobierz druk :

Osobą uprawnioną do podpisania Opinii z rejsu jest kapitan rejsu, który wypełnia inny dokument – Kartę rejsu.

Opinia z rejsu to najważniejszy dokument dla osób gromadzących godziny stażowe na morskie patenty żeglarskie – jest to jedyna oficjalna droga do potwierdzenia odbytego stażu. Wzór takiego dokumentu nie jest prawnie uregulowany, wiele firm czarterowych i szkół żeglarskich posiada swoje wzory Opinii z rejsu. Bardzo popularny jest druk PZŻ „Opinia z rejsu”, który jest przygotowany w wersji polskiej i angielskiej.

Dołącz do Szkoły Żeglarstwa PuntoVita Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Oferta żeglarska 2024 → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Opinia z rejsu morskiego to najważniejszy dokument, ponieważ potwierdza staż morski wymagany do przystąpienia do egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego. Przy okazji wypełniania karty rejsu warto uzupełnić też Książeczkę żeglarską.

Karta rejsu

Karta rejsu to forma dokumentacji, która jest wypełniana przez kapitana podczas rejsu. Na karcie rejsu zapisuje daty, miejsce i szczegóły każdego rejsu, który prowadził. Karta rejsu powinna zawierać informacje na temat rodzaju jachtu, trasy rejsu, warunków pogodowych i składu załogi. Karta rejsu dokumentuje staż w samodzielnym prowadzeniu jachtów, który jest niezbędny do uzyskania patentu Kapitana Jachtowego.

Podobnie jak w wypadku poprzedniego dokumentu nie ma jednego wzoru Karty rejsu, lecz najbardziej popularna jest „Karta rejsu” na druku PZŻ.

Pobierz druk :

Karta rejsu jest potwierdzana przez armatora – firmę czarterową lub prywatnego właściciela jachtu, który potwierdza, że dany rejs się odbył.

Przeżyj najlepsze wakacje 2024! Najbardziej polecane obozy, kursy, rejsy oraz szkolenia żeglarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych na Mazurach, Bałtyku, Atlantyku, w Chorwacji oraz Hiszpanii. Zobacz ofertę → Zapisz się już dziś gwarantując sobie NAJLEPSZĄ cenę!

Książeczka żeglarska

Książeczka żeglarska pozwala w jednym miejscu zapisywać informacje o zdobytych uprawnieniach, zrealizowanych kursach, doświadczeniu i stażu zarówno na wodach śródlądowych jak i morskich. W książeczce żeglarskiej rejestrowane są wszystkie dane dotyczące stażu morskiego, w tym daty rejsów, miejsce, rodzaj jachtu, dystans przebyty na morzu oraz liczba godzin stażowych.

Obecnie wpisy do książeczki żeglarskiej nie stanowią podstawy do udokumentowania stażu morskiego – tzn. wpisy do książeczki żeglarskiej, nawet podpisane i opieczętowane przez kapitana, nie mogą służyć jako potwierdzenie stażu morskiego, gdy chcemy przystąpić do egzaminu na JSM. Do tego celu potrzebne są Opinie z rejsu, a w wypadku Kapitana Jachtowego Karty rejsu.

Książeczka żeglarska jest obecnie dokumentem honorowym. Jest też piękną pamiątką z żeglarskich przygód. Z biegiem czasu zapełnia się rozmaitymi wpisami i pieczątkami z rejsów, które nigdy nie zostaną zapomniane. Dlatego gromadząc dokumenty takie jak Opinie z rejsów i Karty rejsów warto także zadbać o upamiętnienie rejsów wpisami do książeczki żeglarskiej.
Książeczka żeglarska jest dokumentem wydanym przez różne organizacje żeglarskie. Ich wzory nieco różnią się od siebie, zwykle jednak posiadają rubryki takie jak:

  • Posiadane patenty
  • Odbyte kursy teoretyczne
  • Rejsy śródlądowe
  • Rejsy morskie
  • Starty w regatach
  • Przynależność klubowa

Dla uczestników naszych szkoleń żeglarskich i rejsów przygotowaliśmy nowy, ciekawy wzór książeczki żeglarskiej.

książeczka żeglarska

Książeczka żeglarska Szkoły Żeglarstwa PuntoVita

Po co dokumentować staż morski?

Dokumentowanie stażu morskiego jest ważne dla osób, które dążą do zdobycia kwalifikacji żeglarskich, takich jak Jachtowy Sternik Morski (JSM) lub Kapitan Jachtowy. Ma też wartość pamiątkową.

  • Dokumentowanie stażu na Jachtowego Sternika Morskiego – potrzebne są Opinie z rejsu.
  • Dokumentowanie stażu na Kapitana Jachtowego – Opinie z rejsu oraz Karty rejsu.
  • Pamiątkowe wpisy niezależnie od żeglarskiego stażu – Książeczka żeglarska.

Do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
rejsy, szkolenia i obozy żeglarskie Puntovita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podane przez Ciebie podczas zamieszczania komentarza dane osobowe w postaci podpisu (imienia i nazwiska lub identyfikatora internetowego) i adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Justyna Stępka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Żeglarstwa – PuntoVita mgr Justyna Stępka, dane kontaktowe: https://puntovita.pl/kontakt/. Podanie ww. danych osobowych służy umożliwieniu odczytów komentarzy i umożliwieniu udzielania odpowiedzi na komentarze. Dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja dobrowolna zgoda. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia komentarza. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności. Zapoznanie się z Polityką Prywatności stanowi Twój obowiązek przed zamieszczeniem komentarza.